Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Twój numer telefonu jest nam potrzebny aby wykonać do Ciebie telefon. Nie sprzedajemy i nie przekazujemy twojego numeru telefonu dalej.

Podane przez Ciebie dane z formularza takie jak adres czy też wielkość zużycia energii elektrycznej, posłużą nam do stworzenia wstępnego projektu w SolarEdge Designer.

Dzięki projektowi możemy ocenić wielkość instalacji fotowoltaicznej oraz przygotować wstępną wycenę kalkulacyjną.

Wycenę prześlemy do Ciebie drogą mailową, jeżeli podasz nam swój adres e-mail.

Ponownie, adres e-mail wykorzystamy do przesłania wyceny kalkulacyjnej oraz projektu z „Designera”, nie sprzedajemy twojego e-maila dalej oraz nie zapisujemy Ciebie na listę mailingową, który wysyła po 4 wiadomości dziennie z różnymi ofertami instalacji fotowoltaicznych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego , wiadomości email i/lub innego środka komunikacji, w celu przedstawienia oraz omówienia oferty przez Kwangoko Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Akceptuję fakt, że dane będą przetwarzane do chwili wycofania przeze mnie zgody. Przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), dalej RODO, przez Kwangoko z siedzibą w Łodzi wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605631, kapitał zakładowy w wysokości 10 200,00 ZŁ opłacony w całośći. NIP 7272799819 (dalej Kwangoko). Kwangoko informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu UODO i przetwarza dane osobowe w celach świadczenia usług, z których korzysta właściciel danych osobowych, w szczególności świadczenia usług. Każda osoba ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania zaprzestania przetwarzania ich w ogóle w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Kwangoko przy świadczeniu usług na Pani/Pana rzecz lub na rzecz Państwa pracodawcy/podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje lub Pan/Pani reprezentuje.
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem email: [email protected] lub przesyłając przesyłkę na adres siedziby spółki 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 7B.

Zadzwoń po szczegóły