Spadek mocy dyspozycyjnej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Written By :

Category :

news

Posted On :

Share This :

Po przeanalizowaniu planów inwestycyjnych do 2036 roku złożonych przez 69 wytwórców energii elektrycznej, prezes URE ocenił, iż w perspektywie kolejnych piętnastu lat prognozowany jest spadek mocy dyspozycyjnych w krejowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do eksploatacji pond 22 GW mocy wytwórczych do 2036 r. Z uwagi na to, że jednostki wytwórcze mają być oparte o: gaz ziemny (9,8 GW), morskie farmy wiatrowe (5,2 GW) oraz instalacje fotowoltaiczne (5,7 GW) to dyspozycyjność częśći mocy będzie zależała od warunków atmosferycznych.
Równocześnie, w tym samym okresie, wytwórcy planują wycofanie z eksploatacji jednostki o mocy c.a. 20 GW, oparte głównie o o węgiel kamienny i brunatny.