Elektrownie szczytowo-pompowe: rząd przyjął specustawę

Written By :

Category :

news

Posted On :

Share This :

W najbliższym czasie sejm powinien rozpocząć pracę na regulacjami z zakresu elektrowni szczytowo-pompowych. Znaczenie takich elektrowni w polskim systemie elektroenergetycznym wraz ze wzrostem udziału energii z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych rośnie. Zwiększanie możliwości gromadzenia energii w ESP ma na celu poprawę polskiego systemu, zwłaszcza, że od wielu lat nie powstał żaden nowy obiekt takiego przeznaczenia.
Rząd deklaruje chęć zainicjowania budowy nawet 10 ESP o łącznej mocy 5,5-6,0 Gw. Pierwsza z nich może powstać na terenie dolnego Śląska. Koszt tej inwestycji o nazwie Młoty obliczono na kwotę około 4 mld. zł. Jej moc ma osiągnąć wartość 1 GW, co wystarczyłoby na zasilenie około 1,5 mln gospodarstw domowych przez kilka godzin. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada przede wszystkim przyznanie tego typu przedsięwzięciom status inwestycji celu publicznego.